Συγχαρητήρια…

… στις ακόλουθες επιχειρήσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν με τη μεθοδολογία και τα εργαλεία του Great Place to Work®,  ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στις δοκιμασίες του Trust Index© και Culture Audit© και κρίθηκαν άξιες να πιστοποιηθούν για το καλό  εργασιακό  τους περιβάλλον.

 

Οι επιχειρήσεις αυτές επενδύουν συστηματικά στη δημιουργία ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος και αποδεικνύουν  έμπρακτα τη  προσήλωσή τους σε πρακτικές που προάγουν μια εταιρική κουλτούρα με κυρίαρχη την εμπιστοσύνη.

Νοέμβριος 2019 (εν ισχύ μέχρι Νοέμβριο 2020)

Sector: Biotechnology & Pharmaceuticals – Biotechnology

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ