Δηλώστε συμμετοχή στο Get Certified Webinar

LEVER

Οι εργαζόμενοι λένε πως είναι έχω τη δυνατότητα να παίρνω άδεια από την εργασία μου όποτε το χρειάζομαι.

Βασικά στοιχεία εταιρείας

Σχετικά με την Lever

Η Lever Α.Ε. παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορείς του δημοσίου τομέα όπως Υπουργεία, Περιφέρειες, Ο.Τ.Α., Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια.
Σκοπός μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων, η ανάπτυξη του πολιτισμού μας και της οικονομίας μας.
Την τελευταία πενταετία μελετήσαμε περισσότερα από 400 αναπτυξιακά έργα μεγάλης κλίμακας δίνοντας τεχνικές λύσεις και υπηρεσίες στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, της βιώσιμης κινητικότητας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της αστικής ανάπτυξης και χωροταξίας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, του τουρισμού & πολιτισμού, τoυ marketing και της διακυβέρνησης με ολιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων αναπτυξιακών ζητημάτων των τοπικών κοινωνιών που υποστηρίζουμε.

Μέγεθος Εταιρείας
50-250 εργαζόμενοι
Τομέας
Professional Services
Μάθετε περισσότερα για LEVER

Η ζωή στην Lever

Kατεβάστε σε ψηφιακή μορφή το αφιέρωμα της εφημερίδας "Η Καθημερινή" με τις 35 εταιρείες της λίστας Best Workplaces™ Hellas 2024

best_workplaces_1920x1080