Eγγραφείτε στο δωρεάν webinar How to get Certified as a Great Place To Work

GREECE

Best Workplaces™

in Professional Services & Consulting

Για 1η φορά στην Ελλάδα η λίστα θα δημοσιευτεί τον Ιανουάριο του 2025

Συμπληρώστε τη φόρμα

Θέλετε να μπείτε στη λίστα
Best Workplaces™ Professional Services & Consulting στην Ελλάδα;

Για να είναι επιλέξιμη μια εταιρεία για τη λίστα Best Workplaces™ Professional Services & Consulting 2025, πρέπει να έχει λάβει την Πιστοποίηση Great Place to Work™ Certified μεταξύ του διαστήματος 1/2024 – 11/2024  καθώς επίσης να δραστηριοποιείται στους κλάδους Professional Services ή Consulting στην Ελλάδα. 

Η λίστα θα συνταχθεί βάσει των απαντήσεων των εργαζομένων στην Έρευνα του Great Place to Work® Trust Index©. Οι εργαζόμενοι απαντούν ανώνυμα σε ένα ερωτηματολόγιο με 60 ερωτήσεις αναφορικά με το βαθμό στον οποίο ο οργανισμός τους έχει οικοδομήσει ένα «εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον» για όλους.

2badges

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Εργασιακή κουλτούρα στους τομείς των Επ. Υπηρεσιών & συμβούλων στην Ελλάδα

Ο κλάδος των επαγγελματικών υπηρεσιών και συμβούλων στην Ελλάδα αποτελεί έναν δυναμικό και απαιτητικό χώρο εργασίας, όπου η κουλτούρα των επιχειρήσεων διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, καθώς και στην συνολική επιτυχία τους.

Οι εταιρείες του κλάδου τείνουν να προωθούν μια κουλτούρα υψηλών επιδόσεων, συνεχούς μάθησης και ανάπτυξης. Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να επιλύουν σύνθετα προβλήματα και να εξελίσσουν τις δεξιότητές τους. Η συνεργασία και η ομαδικότητα αποτελούν βασικές αξίες, ενώ η επικοινωνία είναι ανοιχτή και ειλικρινής.

Παράλληλα, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αποτελεί σημαντικό ζήτημα. Οι εταιρείες προσφέρουν ευέλικτα ωράρια, τηλεργασία και προγράμματα ευεξίας, αναγνωρίζοντας ότι η ευημερία των εργαζομένων είναι απαραίτητη για την παραγωγικότητα και την καινοτομία.

 

arlington research kN kViDchA0 unsplash scaled

Ποια είναι η διαδικασία;

Οι εταιρείες που επιθυμούν να ενταχθούν στη λίστα Best Workplaces™ ξεκινούν διεκδικώντας την Πιστοποίηση Great Place to Work-Certified™.

2112 GPTW LandingPage GetCertified Final 02

Διεξαγωγή έρευνας εργαζομένων

2112 GPTW LandingPage GetCertified Final 03

Καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της επιχείρησής

2112 GPTW LandingPage GetCertified Final 04

Απόδοση Πιστοποίησης και αυτόματη υποψηφιότητα για τη λίστα
Best Workplaces™ in Professional Services & Consulting

*Λάβετε υπόψη ότι εάν είστε ήδη Certified™ Great Place to Work® στoυς κλάδους Professional Services ή Consulting, είστε αυτόματα υποψήφιοι για τη λίστα – αλλά εάν η τρέχουσα πιστοποίησή σας λήγει πριν από τη τέλος της προθεσμίας, επικοινωνήστε μαζί μας, για να βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις!

Είστε έτοιμοι για την αναγνώριση;

Συχνές ερωτήσεις

Best Workplaces™ in Professional services & Consulting

Το Great Place To Work® είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός, πρωτοπόρος στην εργασιακή κουλτούρα. Κυρίαρχος στόχος είναι να βοηθά εταιρείες σε όλο τον κόσμο να αξιολογήσουν τους υπαλλήλους τους, να συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους, να εντοπίζουν κενά και να βελτιώνουν την εργασιακή κουλτούρα.

Εταιρείες στην Ελλάδα που

  • η κύρια δραστηριότητα τους υπάγεται στους κλάδους Professional Services ή Consulting
  • απασχολούν τουλάχιστον 20 υπαλλήλους
  • έχουν λάβει την Πιστοποίηση Great Place to Work™ Certified από τον Iανουάριο του 2024 έως και τον Νοέμβριο του 2024

Το Great Place To Work® συντάσσει τη λίστα χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία For All.

Για να συντάξει τη λίστα Best Workplaces™ in Technology, το Great Place To Work® αναλύει τις απαντήσεις στην έρευνα εργασιακού κλίματος Trust Index© χιλιάδων εργαζομένων από τις εταιρείες που είναι τη δεδομένη περίοδο Great Place To Work-Certified™ και δραστηριοποιούνται στους κλάδους Professional Services & Consulting.

Η έρευνά μας, δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να μοιραστούν εμπιστευτικά ποσοτικά και ποιοτικά σχόλια σχετικά με την εργασιακή κουλτούρα της εταιρείας τους, απαντώντας σε ένα ερωτηματολόγιο με 60 κλειστές ερωτήσεις σε μια 5βάθμια κλίμακα αξιολόγησης. Οι ερωτήσεις αυτές περιγράφουν την εμπειρία των εργαζομένων, σε σχέση με τα επίπεδα εμπιστοσύνης, σεβασμού, αξιοπιστίας, δικαιοσύνης, υπερηφάνειας και συναδελφικότητας που διέπουν την εταιρεία τους.
Παράλληλα, οι εταιρείες μας δίνουν κάποια εταιρικά τους δεδομένα που αφορούν κυρίως το μέγεθος, τον τόπο λειτουργίας τους, τον κλάδο τους, δημογραφικά στοιχεία, θέσεις και ιεραρχικά επίπεδα εργασίας.

Το Great Place To Work® καταγράφει επίσης τις αποκλίσεις στις απαντήσεις μεταξύ δημογραφικών ομάδων και ρόλων σε κάθε οργανισμό ώστε να αξιολογεί τόσο την ποιότητα όσο και τη συνέπεια της εμπειρίας όλων των εργαζομένων.

Οι απαντήσεις σταθμίζονται ανάλογα με τη συνάφειά τους όσον αφορά στην περιγραφή των πιο σημαντικών πτυχών ενός χώρου εργασίας που διέπεται από δικαιοσύνη. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας και τα στοιχεία που παρέχονται από την εταιρεία συναξιολογούνται ώστε η τελική βαθμολογία της να μπορεί να συγκριθεί με αυτή των άλλων εταιρειών και να βγει η κατάταξη των εταιρειών που δημιουργούν την πιο θετική εμπειρία για τους εργαζόμενους.

Επιπλέον απαιτείται ικανός αριθμός απαντήσεων ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας, ενώ ελέγχουμε τυχόν ασάφειες στις απαντήσεις, τρέχουσες ειδήσεις που αφορούν την εταιρεία καθώς και την οικονομική της απόδοση, και διερευνούμε τυχόν αναφορές εργαζομένων για μη συμμόρφωση της εταιρείας με τους κανονισμούς της έρευνας, ώστε να επικυρώσουμε την ακεραιότητα των απαντήσεων και των αποτελεσμάτων.

Kατεβάστε σε ψηφιακή μορφή το αφιέρωμα της εφημερίδας "Η Καθημερινή" με τις 35 εταιρείες της λίστας Best Workplaces™ Hellas 2024