Δηλώστε συμμετοχή στο Get Certified Webinar

ΔΙΑΣ Α.Ε.

Οι εργαζόμενοι λένε πως η διοίκηση ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με τιμιότητα και ήθος

Βασικά στοιχεία εταιρείας

Σχετικά με την ΔΙΑΣ Α.Ε.

Η εταιρεία ΔΙΑΣ Α.Ε. αποτελεί τον Εθνικό Φορέα Εκκαθάρισης Διατραπεζικών Πληρωμών.

Στο Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ συμμετέχουν ως μέλη όλα τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος που λειτουργούν στην Ελλάδα και παρέχει τα παρακάτω εργαλεία πληρωμών: μεταφορές πίστωσης, άμεσες χρεώσεις, πληρωμές με κάρτες, επιταγές, συναλλαγές σε ΑΤΜ.

Η Εταιρεία έχει σημαντική παρουσία στις συναλλαγές “account to account” με τα προϊόντα IRIS Instant Payments και IRIS e-commerce.

Στρατηγική της Εταιρείας είναι να αναπτύσσει σε συνεργασία με τις τράπεζες καινοτόμες υπηρεσίες πληρωμών με στόχο τον εκσυγχρονισμό των πληρωμών και το όφελος της εθνικής οικονομίας.

Μέγεθος Εταιρείας
50-250 εργαζόμενοι
Τομέας
Information Technology
Μάθετε περισσότερα για ΔΙΑΣ Α.Ε.

Η ζωή στην ΔΙΑΣ Α.Ε.

Kατεβάστε σε ψηφιακή μορφή το αφιέρωμα της εφημερίδας "Η Καθημερινή" με τις 35 εταιρείες της λίστας Best Workplaces™ Hellas 2024

best_workplaces_1920x1080