Εγγραφείτε για να παρακολουθήσετε το Get Certified Webinar !

GREECE

Best Workplaces™ for Women

Η πρώτη λίστα Best Workplaces™ for Women θα ανακοινωθεί και στην Ελλάδα τον προσεχή Μάρτιο του 2023.

Συμπληρώστε τη φόρμα

Θέλετε να μπείτε στη λίστα
Best Workplaces™ for Women
στην Ελλάδα;

Η Λίστα Best Workplaces™ for Women Hellas θα περιλαμβάνει εταιρείες που έχουν συμμετάσχει την έρευνα του Great Place to Work® και έχουν Πιστοποιηθεί για το καλό εργασιακό τους περιβάλλον από τον οργανισμό μέσα στο 2022.

Κάθε εταιρεία που έχει λάβει την Πιστοποίηση μέσα στο έτος θα είναι υποψήφια για ένταξη στη λίστα εφόσον:

 • Απασχολεί από 20 εργαζόμενους και πάνω
 • Μεγαλύτερο από το 33% του πληθυσμού της εταιρείας αποτελείται από γυναίκες
 • Τουλάχιστον το 33% των εργαζόμενων με θέση ευθύνης (προϊστάμενοι, managers) είναι γυναίκες
for women

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Ποια είναι η διαδικασία;

Οι εταιρείες που επιθυμούν να ενταχθούν στη λίστα Best Workplaces™ ξεκινούν διεκδικώντας την Πιστοποίηση Great Place to Work-Certified™.

2112 GPTW LandingPage GetCertified Final 02

Διεξαγωγή έρευνας εργαζομένων

2112 GPTW LandingPage GetCertified Final 03

Καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της επιχείρησής

2112 GPTW LandingPage GetCertified Final 04

Απόδοση Πιστοποίησης και αυτόματη υποψηφιότητα για τη λίστα
Best Workplaces™ for Women

Είστε έτοιμοι για την αναγνώριση;

Συχνές ερωτήσεις

Best Workplaces™ in Technology

Το Great Place To Work® είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός, πρωτοπόρος στην εργασιακή κουλτούρα. Κυρίαρχος στόχος είναι να βοηθά εταιρείες σε όλο τον κόσμο να αξιολογήσουν τους υπαλλήλους τους, να συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους, να εντοπίζουν κενά και να βελτιώνουν την εργασιακή κουλτούρα.

Εταιρείες στην Ελλάδα που

 • Απασχολούν περισσότερους από 20 εργαζόμενους 
 • Μεγαλύτερο από το 33% των εργαζόμενων αποτελείται από γυναίκες
 • Τουλάχιστον το 33% των εργαζόμενων με θέση ευθύνης (προϊστάμενοι, managers) είναι γυναίκες

Το Great Place To Work® συντάσσει τη λίστα χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία For All.

Για να συντάξει τη λίστα Best Workplaces™ for Women, το Great Place To Work® αναλύει τις απαντήσεις στην έρευνα εργασιακού κλίματος Trust Index© χιλιάδων εργαζομένων από τις εταιρείες που είναι τη δεδομένη περίοδο Great Place To Work-Certified™ και τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα κάτωθι:

 • Οι θετικές απαντήσεις των γυναικών στην έρευνα συγκρινόμενες με το σύνολο του πληθυσμού της εταιρείας.
 • Η βαρύτητα των απαντήσεων των εργαζομένων γυναικών σε επιμέρους ερωτήσεις που έχουν σχέση με:
  • Την αντιμετώπιση των φύλων στην εταιρεία
  • Τις ίσες αμοιβές
  • Την δυνατότητα εξέλιξης και προαγωγών
  • Την δυνατότητα λήψης άδειας όταν χρειάζεται
  • Την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής
 • H συνολική απόδοση της εταιρείας στο ερωτηματολόγιο Trust Index™ της έρευνας.

Η έρευνά μας, δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να μοιραστούν εμπιστευτικά ποσοτικά και ποιοτικά σχόλια σχετικά με την εργασιακή κουλτούρα της εταιρείας τους, απαντώντας σε ένα ερωτηματολόγιο με 60 κλειστές ερωτήσεις σε μια 5βάθμια κλίμακα αξιολόγησης. Οι ερωτήσεις αυτές περιγράφουν την εμπειρία των εργαζομένων, σε σχέση με τα επίπεδα εμπιστοσύνης, σεβασμού, αξιοπιστίας, δικαιοσύνης, υπερηφάνειας και συναδελφικότητας που διέπουν την εταιρεία τους.
Παράλληλα, οι εταιρείες μας δίνουν κάποια εταιρικά τους δεδομένα που αφορούν κυρίως το μέγεθος, τον τόπο λειτουργίας τους, τον κλάδο τους, δημογραφικά στοιχεία, θέσεις και ιεραρχικά επίπεδα εργασίας.

Το Great Place To Work® καταγράφει επίσης τις αποκλίσεις στις απαντήσεις μεταξύ δημογραφικών ομάδων και ρόλων σε κάθε οργανισμό ώστε να αξιολογεί τόσο την ποιότητα όσο και τη συνέπεια της εμπειρίας όλων των εργαζομένων.

Οι απαντήσεις σταθμίζονται ανάλογα με τη συνάφειά τους όσον αφορά στην περιγραφή των πιο σημαντικών πτυχών ενός χώρου εργασίας που διέπεται από δικαιοσύνη. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας και τα στοιχεία που παρέχονται από την εταιρεία συναξιολογούνται ώστε η τελική βαθμολογία της να μπορεί να συγκριθεί με αυτή των άλλων εταιρειών και να βγει η κατάταξη των εταιρειών που δημιουργούν την πιο θετική εμπειρία για τις γυναίκες εργαζόμενες.

Επιπλέον απαιτείται ικανός αριθμός απαντήσεων ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας, ενώ ελέγχουμε τυχόν ασάφειες στις απαντήσεις, τρέχουσες ειδήσεις που αφορούν την εταιρεία καθώς και την οικονομική της απόδοση, και διερευνούμε τυχόν αναφορές εργαζομένων για μη συμμόρφωση της εταιρείας με τους κανονισμούς της έρευνας, ώστε να επικυρώσουμε την ακεραιότητα των απαντήσεων και των αποτελεσμάτων.