Δηλώστε συμμετοχή στο Get Certified Webinar

ENVIROMETRICS

Οι εργαζόμενοι λένε πως: είναι ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον

Βασικά στοιχεία εταιρείας

Σχετικά με την ENVIROMETRICS

H ENVIROMETRICS Α.Ε. από το 2002 πρωτοπορεί στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και τεχνογνωσίας σε κορυφαίες εταιρείες, ομίλους και οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι κύριοι τομείς εξειδίκευσης της εταιρείας είναι η παρακολούθηση και μέτρηση αέριων ρύπων (διαπιστευμένο εργαστήριο περιβαλλοντικών μετρήσεων κατά ISO 17025), ο μετριασμός και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης και η υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Απασχολεί περισσότερα από 40 άτομα προσωπικό με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών σε ένα εργασιακό περιβάλλον που ενισχύει την ισότητα και παρέχει ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης.

Μέγεθος Εταιρείας
20-49 εργαζόμενοι
Τομέας
Professional Services
Μάθετε περισσότερα για ENVIROMETRICS

H ζωή στην ENVIROMETRICS

Kατεβάστε σε ψηφιακή μορφή το αφιέρωμα της εφημερίδας "Η Καθημερινή" με τις 35 εταιρείες της λίστας Best Workplaces™ Hellas 2024

best_workplaces_1920x1080