Αξιολόγηση

Αξιολόγηση Trust Index©  : Καταγραφή των απόψεων των εργαζομένων και benchmarking

H έρευνα εργαζομένων Trust Index© του Great Place to Work® Institute μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο εκκίνησης για οργανισμούς και επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος. Οι αναλυτές του Great Place to Work μετρούν με ακρίβεια το υπάρχον επίπεδο εμπιστοσύνης στον οργανισμό σας, κάνοντάς σας παράλληλα στοχευμένες προτάσεις για το πώς να βελτιώσετε το εργασιακό σας περιβάλλον.

Σας  βοηθάμε να συνδέσετε τις διαστάσεις του Trust Index με τους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (Key Performance Indicators – KPI) της εταιρείας σας, ώστε να μπορέσετε να κατανοήσετε τη σχέση ανάμεσα στους επιχειρηματικούς σας στόχους και στις απόψεις των εργαζομένων σας αναφορικά με το εργασιακό σας περιβάλλον.  Κάτι τέτοιο συμβάλλει στη δέσμευση και στην υπεύθυνη στάση της διοίκησης απέναντι σε αυτούς τους στόχους.

Παρέχουμε τη δυνατότητα εκτενούς benchmarking σε σχέση με τα αποτελέσματα των καλύτερων εταιρειών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, στον κλάδο που ανήκετε και με οργανισμούς που σας ενδιαφέρει να συγκριθείτε.

Οι αξιολογήσεις μας προσφέρουν αξιοποιήσιμα δεδομένα που είναι απλά και κατανοητά.  Οι σύμβουλοί μας μπορούν να εκπαιδεύσουν τους επικεφαλής της εταιρείας σας και να τους βοηθήσουν να εστιάσουν στις περιοχές που χρήζουν αλλαγής, προτείνοντάς τους παράλληλα τη χρήση Best Practices από τη βάση δεδομένων που έχουμε δημιουργήσει από την έρευνα για τις καλύτερες εταιρείες.

Αξιολόγηση Κουλτούρας Εργασιακού Περιβάλλοντος: Κατανοήστε την Επίδραση και τα Οφέλη της Έρευνας

Ο επικεφαλής μιας επιχείρησης δύναται να επαναπροσδιορίσει ολοκληρωτικά την προσέγγισή του απέναντι στην αποτελεσματικότητα των εταιρικών πολιτικών και πρακτικών που χρησιμοποιεί μέσω μίας πλήρους αξιολόγησης της κουλτούρας του εργασιακού περιβάλλοντος της επιχείρησής του σε συνεργασία με έναν σύμβουλο του Great Place to Work®. Το Great Place to Work θα πραγματοποιήσει μία ανάλυση συνδυάζοντας την καταγραφή των απόψεων των εργαζομένων σας σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον της εταιρείας σας μέσω της Έρευνας Trust Index© , με μία αξιολόγηση των προγραμμάτων και των πρακτικών σας, μέσω του Culture Audit©.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι σύμβουλοί μας εντοπίζουν τα κενά ανάμεσα στο αποτέλεσμα που επιδιώκετε να έχουν τα προγράμματά σας και την επίδραση τους στην πράξη. Οι σύμβουλοί μας σάς υποδεικνύουν τους τομείς στους οποίους είναι σημαντικότερο να επενδύσετε ώστε να προχωρήσετε σε μελλοντικές βελτιώσεις και σας προτείνουν τρόπους για να γίνετε πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί στη δημιουργία μίας ισχυρής κουλτούρας στο εργασιακό σας περιβάλλον. Το κλειδί είναι η ευθυγράμμιση των παροχών και των πρακτικών της εταιρείας με ένα πλαίσιο που ορίζει τους πιο σημαντικούς τομείς και τους παράγοντες της επιτυχίας που διακρίνουν ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον.

Trust Audit© Focus Groups & Συνεντεύξεις: Συλλογή Απόψεων Στοχευμένων Ομάδων Εργαζομένων

Αυτά τα δύο εργαλεία παρέχουν πληροφορίες που βοηθούν μια επιχείρηση να βελτιώσει την κουλτούρα του εργασιακού της περιβάλλοντος μέσω στοχευμένων συζητήσεων με εργαζομένους. Τα εργαλεία αυτά παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες για τους επικεφαλής μιας επιχείρησης ώστε να εστιάσουν στις μετέπειτα ενέργειές τους. Πρόκειται για πολύ σημαντικά εργαλεία όσον αφορά την ανάδειξη των δυνατών σημείων των εργαζομένων και εταιρικών των σχέσεων και συμπεριφορών.

360 Management Trust Appraisal:  Βελτιώστε την Υπευθυνότητα της Διοίκησης

Αυτές οι ολιστικές αξιολογήσεις χρησιμεύουν στην αξιολόγηση της συμπεριφοράς διευθυντών, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων στελεχών, προϊσταμένων και επικεφαλής τμημάτων. Αποτελούν μία ολοκληρωμένη μέθοδο αύξησης της υπευθυνότητας και του συντονισμού σε έναν οργανισμό, με βάση τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για την επιτυχία ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές και τον τρόπο που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες του οργανισμού σας, μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας.