Αξιολόγηση

Αξιολόγηση: Trust Index© Survey

Τι είναι και Πως γίνεται η αξιολόγηση?

 

Αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος είναι η αποτύπωση της επιχειρησιακής  κουλτούρας με την οπτική γωνία των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι βιώνουν την καθημερινότητα της επιχείρησης, γνωρίζουν και απολαμβάνουν τα θετικά της χαρακτηριστικά και είναι σε θέση να εντοπίσουν τις περιοχές που μπορεί να βελτιωθούν.

Παράλληλα είναι εκτιμητές της αποτελεσματικότητας των εταιρικών πρακτικών και μπορούν να διακρίνουν την ποιότητα των σχέσεων εμπιστοσύνης μέσα στον οργανισμό.

Η αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος διενεργείται οποιαδήποτε στιγµή µέσα στη χρονιά, µε ένα µελετηµένο ερωτηµατολόγιο (Trust Index©) µε 60 βασικές κλειστές ερωτήσεις και 2 ανοικτές (ελεύθερου σχολιασμού), το οποίο διερευνά τις 5 διαστάσεις τις οποίες το Great Place to Work® θεωρεί σηµαντικές για κάθε εργασιακό περιβάλλον: Αξιοπιστία, Σεβασµός, Δικαιοσύνη, Υπερηφάνεια, Συντροφικότητα.

Το ερωτηµατολόγιο απευθύνεται στο σύνολο των εργαζοµένων µιας επιχείρησης, οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν ανώνυµα και εµπιστευτικά και να το επιστρέψουν απευθείας στο Great Place to Work®.

Εάν η εταιρεία επιθυμεί, μπορεί να εμπλουτίσει το ερωτηματολόγιο προσθέτοντας επιπλέον ερωτήσεις, καθώς και να ορίσει πέραν των βασικών δημογραφικών χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία, θέση στην εταιρεία, χρόνια απασχόλησης) και άλλα χαρακτηριστικά που την ενδιαφέρουν να διερευνήσει.

Τα αποτελέσματα παραδίδονται στην εταιρεία μια εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας (ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια).

Κάθε εταιρεία έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει τα αποτελέσματά της με άλλες ομάδες εταιρειών (που αποτελούνται από τουλάχιστον 5 εταιρείες), οι οποίες έχουν αξιολογηθεί με την ίδια διαδικασία.

Γιατί να αξιολογήσω το εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησής μου?

 

Η αξιολόγηση του εργασιακού σας περιβάλλοντος θα σας επιτρέψει:

  • Να γνωρίσετε πως αισθάνονται και τι σκέφτονται οι εργαζόμενοι στην επιχείρησή σας.
  • Να κατανοήσετε πως αξιολογούν οι εργαζόμενοί σας τις πρακτικές διοίκησης της εταιρείας σας και ποιες ενέργειες συνεισφέρουν καθοριστικά στη δηµιουργία ενός εξαιρετικού περιβάλλοντος εργασίας.
  • Να μάθετε ποιο είναι το εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησής σας και να το συγκρίνετε με τα καλύτερα της Ελλάδας αλλά και με άλλες χώρες.
  • Να αποκτήσετε μια βάση δεδομένων για να μπορείτε να εκτιμήσετε την αποτελεσματικότητα των όποιων ενεργειών σας και να παρακολουθείτε διαχρονικά την εξέλιξη της ποιότητας του εργασιακού σας περιβάλλοντος.
  • Να αποκτήσετε την Πιστοποίηση  Great Place to Work® Certified™

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την διαδικασία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μη χάσετε το ειδικό ένθετο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ σε ψηφιακή μορφή, με τις 25 εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2022.

Best Workplaces™ Hellas 2022

Κατεβάστε το ειδικό ένθετο της εφημερίδας "Η Καθημερινή" και γνωρίστε περισσότερα για την εργασιακή κουλτούρα των εταιρειών που βραβεύτηκαν ως Best Workplaces™ Hellas 2022