GREECE

Best Workplaces™ in Tech

Δείτε τις 25 εταιρείες που διακρίνονται στη λίστα
Best Workplaces™ in Tech για το 2023*!

*H λίστα 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗪𝗼𝗿𝗸𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲𝘀™ 𝗶𝗻 𝗧𝗲𝗰𝗵 για το 2024 θα είναι αλφαβητική χωρίς κατάταξη των εταιρειών.

Συμπληρώστε τη φόρμα

Θέλετε να μπείτε στη λίστα
Best Workplaces™ in Technology
στην Ελλάδα;

Για να είναι επιλέξιμη μια εταιρεία για τη λίστα Best Workplaces™ in Technology 2024, πρέπει να έχει λάβει την Πιστοποίηση Great Place to Work™ Certified μεταξύ του διαστήματος 8/2023 – 7/2024  καθώς επίσης να δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο της Τεχνολογίας.

Η λίστα θα συνταχθεί βάσει των απαντήσεων των εργαζομένων στην Έρευνα του Great Place to Work® Trust Index©. Οι εργαζόμενοι απαντούν ανώνυμα σε ένα ερωτηματολόγιο με 60 ερωτήσεις αναφορικά με το βαθμό στον οποίο ο οργανισμός τους έχει οικοδομήσει ένα «εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον» για όλους.

2images_tech_badge

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Εργασιακή κουλτούρα στον Τεχνολογικό τομέα στην Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει έναν αναπτυσσόμενο τεχνολογικό τομέα, με πολλές εταιρείες και νεοφυείς επιχειρήσεις να επικεντρώνονται σε τομείς όπως η ανάπτυξη λογισμικού, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι ψηφιακές υπηρεσίες. Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε μια ώθηση για τη βελτίωση της κουλτούρας στο χώρο εργασίας της χώρας, με έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας και της συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων.

Πολλές εταιρείες τεχνολογίας στην Ελλάδα προσφέρουν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, όπως η επιλογή εξ αποστάσεως εργασίας ή ευέλικτου ωραρίου. Αυτό έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και τη συνολική εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων. 

Συνολικά, ο κλάδος της τεχνολογίας στην Ελλάδα προσπαθεί να δημιουργήσει ένα θετικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την καινοτομία και τη συνεργασία. Καθώς ο κλάδος συνεχίζει να αναπτύσσεται, είναι πιθανό ότι η εστίαση στην κουλτούρα στο χώρο εργασίας θα συνεχίσει να αποτελεί βασική προτεραιότητα για τις εταιρείες στη χώρα.

tim van der kuip CPs2X8JYmS8 unsplash scaled

Ποια είναι η διαδικασία;

Οι εταιρείες που επιθυμούν να ενταχθούν στη λίστα Best Workplaces™ ξεκινούν διεκδικώντας την Πιστοποίηση Great Place to Work-Certified™.

2112 GPTW LandingPage GetCertified Final 02

Διεξαγωγή έρευνας εργαζομένων

2112 GPTW LandingPage GetCertified Final 03

Καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της επιχείρησής

2112 GPTW LandingPage GetCertified Final 04
Απόδοση Πιστοποίησης και αυτόματη υποψηφιότητα για τη λίστα
Best Workplaces™ in Technology

*Λάβετε υπόψη ότι εάν είστε ήδη Certified™ Great Place to Work® στον κλάδο της τεχνολογίας, είστε αυτόματα υποψήφιοι για τη λίστα – αλλά εάν η τρέχουσα πιστοποίησή σας λήγει πριν από τη τέλος της προθεσμίας, επικοινωνήστε μαζί μας, για να βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις!

Είστε έτοιμοι για την αναγνώριση;

Συχνές ερωτήσεις

Best Workplaces™ in Technology

Το Great Place To Work® είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός, πρωτοπόρος στην εργασιακή κουλτούρα. Κυρίαρχος στόχος είναι να βοηθά εταιρείες σε όλο τον κόσμο να αξιολογήσουν τους υπαλλήλους τους, να συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους, να εντοπίζουν κενά και να βελτιώνουν την εργασιακή κουλτούρα.

Εταιρείες στην Ελλάδα που

  • η κύρια δραστηριότητα τους υπάγεται στον ευρύτερο κλάδο της Τεχνολογίας
  • απασχολούν τουλάχιστον 20 υπαλλήλους
  • έχουν λάβει την Πιστοποίηση Great Place to Work™ Certified από τον Ιούλιο του 2023 έως και τον Ιούλιο του 2024

Το Great Place To Work® συντάσσει τη λίστα χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία For All.

Για να συντάξει τη λίστα Best Workplaces™ in Technology, το Great Place To Work® αναλύει τις απαντήσεις στην έρευνα εργασιακού κλίματος Trust Index© χιλιάδων εργαζομένων από τις εταιρείες που είναι τη δεδομένη περίοδο Great Place To Work-Certified™ και δραστηριοποιούνται στον κλάδο της τεχνολογίας.

Η έρευνά μας, δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να μοιραστούν εμπιστευτικά ποσοτικά και ποιοτικά σχόλια σχετικά με την εργασιακή κουλτούρα της εταιρείας τους, απαντώντας σε ένα ερωτηματολόγιο με 60 κλειστές ερωτήσεις σε μια 5βάθμια κλίμακα αξιολόγησης. Οι ερωτήσεις αυτές περιγράφουν την εμπειρία των εργαζομένων, σε σχέση με τα επίπεδα εμπιστοσύνης, σεβασμού, αξιοπιστίας, δικαιοσύνης, υπερηφάνειας και συναδελφικότητας που διέπουν την εταιρεία τους.
Παράλληλα, οι εταιρείες μας δίνουν κάποια εταιρικά τους δεδομένα που αφορούν κυρίως το μέγεθος, τον τόπο λειτουργίας τους, τον κλάδο τους, δημογραφικά στοιχεία, θέσεις και ιεραρχικά επίπεδα εργασίας.

Το Great Place To Work® καταγράφει επίσης τις αποκλίσεις στις απαντήσεις μεταξύ δημογραφικών ομάδων και ρόλων σε κάθε οργανισμό ώστε να αξιολογεί τόσο την ποιότητα όσο και τη συνέπεια της εμπειρίας όλων των εργαζομένων.

Οι απαντήσεις σταθμίζονται ανάλογα με τη συνάφειά τους όσον αφορά στην περιγραφή των πιο σημαντικών πτυχών ενός χώρου εργασίας που διέπεται από δικαιοσύνη. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας και τα στοιχεία που παρέχονται από την εταιρεία συναξιολογούνται ώστε η τελική βαθμολογία της να μπορεί να συγκριθεί με αυτή των άλλων εταιρειών και να βγει η κατάταξη των εταιρειών που δημιουργούν την πιο θετική εμπειρία για τους εργαζόμενους.

Επιπλέον απαιτείται ικανός αριθμός απαντήσεων ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας, ενώ ελέγχουμε τυχόν ασάφειες στις απαντήσεις, τρέχουσες ειδήσεις που αφορούν την εταιρεία καθώς και την οικονομική της απόδοση, και διερευνούμε τυχόν αναφορές εργαζομένων για μη συμμόρφωση της εταιρείας με τους κανονισμούς της έρευνας, ώστε να επικυρώσουμε την ακεραιότητα των απαντήσεων και των αποτελεσμάτων.

Kατεβάστε σε ψηφιακή μορφή το αφιέρωμα της εφημερίδας "Η Καθημερινή" με τις 35 εταιρείες της λίστας Best Workplaces™ Hellas 2024