Η αποστολή μας

Αποστολή  μας είναι να Βελτιώσουμε την Κοινωνία μας Δημιουργώντας Εταιρείες και Οργανισμούς με Εξαιρετικό Εργασιακό Περιβάλλον.

 

Το Great Place to Work®  είναι μια διεθνής εταιρεία έρευνας, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης που βοηθά οργανισμούς να κατανοήσουν, να καθορίσουν, να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, μέσα από την καλλιέργεια μιας κουλτούρας που βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Είμαστε στην υπηρεσία επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και κυβερνητικών φορέων σε 60 χώρες και στις έξι ηπείρους.

Πελάτες μας είναι εταιρείες και οργανισμοί που επιθυμούν να διατηρήσουν ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον που θα τους εδραιώσει ανάμεσα στις καλύτερες εταιρείες, καθώς και εταιρείες που είναι έτοιμες να βελτιώσουν θεαματικά την κουλτούρα του εργασιακού τους περιβάλλοντος.

Γνωρίζουμε ότι οι οργανισμοί που χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης και αναγνώρισης και έναν ανταποδοτικό κύκλο για την προσωπική συνεισφορά δημιουργούν κουλτούρα εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει θεαματικά τα οικονομικά τους αποτελέσματα.