Όμιλος Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Οι εργαζόμενοι λένε πως οργανώνουμε εκδηλώσεις για να γιορτάσουμε σημαντικά γεγονότα στον οργανισμό μας

Βασικά στοιχεία εταιρείας

Σχετικά με τoν όμιλο EnExGroup

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EnExGroup) αποτελείται από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (HEnEx) και την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Μονοπρόσωπη Α.Ε. (EnExClear). Το ΕΧΕ ιδρύθηκε στις 18/06/2018 και λειτουργεί και διαχειρίζεται την Ημερήσια και Ενδοημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, την Αγορά Παραγώγων Ενέργειας καθώς και το Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου. Η θυγατρική EnExClear είναι υπεύθυνη για την εκκαθάριση, τη διαχείριση κινδύνου και τον διακανονισμό των συναλλαγών για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου του ΕΧΕ καθώς και για την Αγορά Εξισορρόπησης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

 

Μέγεθος Εταιρείας
20-49 εργαζόμενοι
Τομέας
Other Energy
Μάθετε περισσότερα για Όμιλος Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Η ζωή στον όμιλο EnExGroup

Kατεβάστε σε ψηφιακή μορφή το αφιέρωμα της εφημερίδας "Η Καθημερινή" με τις 35 εταιρείες της λίστας Best Workplaces™ Hellas 2024

best_workplaces_1920x1080