ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Οι εργαζόμενοι λένε πως είναι ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον

Βασικά στοιχεία εταιρείας

Σχετικά με την ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι μια 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ. Έχοντας κατασκευάσει και λειτουργώντας αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικούς σταθμούς, φωτοβολταϊκά πάρκα και ένα υβριδικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες κατέχει μια ισχυρή θέση στην Ελληνική αγορά ΑΠΕ, με στόχο να αποτελέσει την  κινητήρια δύναμη στο συνεχή ενεργειακό μετασχηματισμό του Ομίλου ΔΕΗ.

Με παρουσία σε όλες τις μορφές ΑΠΕ, η εταιρεία στοχεύει, μέσα από ένα συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης και στρατηγικών συνεργασιών, να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο έργων της συμπεριλαμβάνοντας καινοτόμες τεχνολογίες όπως η αποθήκευση ενέργειας, τα υπεράκτια αιολικά πάρκα και τα πλωτά φωτοβολταϊκά.

Η εταιρεία επενδύει σταθερά σε υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό με σταθερή δέσμευση για συνεχή βελτίωση της εργασιακής καθημερινότητας και την εδραίωση μιας ισχυρής εργασιακής κουλτούρας.

Μέγεθος Εταιρείας
50-250 εργαζόμενοι
Τομέας
Construction
Μάθετε περισσότερα για ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Η ζωή στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες