Εγγραφείτε για να παρακολουθήσετε το Get Certified Webinar !

Hiring Across Europe Report

Μέσω της έρευνας του Great Place to Work(R), η οποία διεξήχθη σε πάνω από 900 επιχειρήσεις και οργανισμούς σε 13 χώρες της Ευρώπης την περίοδο 2018-2019, κατεγράφησαν οι τρέχουσες πρακτικές προσέλκυσης και πρόσληψης στελεχών ανά την Ευρώπη, καθώς και τα μελλοντικά πλάνα των εργοδοτών τον τομέα αυτόν. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Share For All
greatplacetowork
greatplacetowork
Articles: 12