Αφιέρωμα στο ΒΗΜΑ: Best Workplaces™ 2014

Αφιέρωμα στο ΒΗΜΑ: Best Workplaces™ 2014

Την Κυριακή 6 Απριλίου 2014 δημοσιεύτηκαν στο ΒΗΜΑ οι νικητές της έρευνας Best Workplaces™ 2014 .

Οι εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2014.

 Λήψη Αφιερώματος

Το Great Place to Work® Institute Hellas ολοκλήρωσε για 12η συνεχή χρονιά την έρευνα Best Workplaces™, τη μεγαλύτερη έρευνα αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας Best Workplaces™ 2014 σε ειδικό 40σέλιδο αφιέρωμα της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ.

Μέσα από την έρευνα Best Workplaces™, η οποία διεξήχθη με την ακαδημαϊκή υποστήριξη του ALBA Graduate Business School, διακρίνονται φέτος 24 επιχειρήσεις, οι οποίες χωρίζονται στις παρακάτω τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους:

v      10 «μεγάλες» επιχειρήσεις που απασχολούν από 251 εργαζόμενους και πάνω

v      10 «μεσαίες» επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 έως 250 εργαζόμενους, και

v      4 «μικρές» επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 έως 49 εργαζόμενους

Η αξιολόγηση των εταιρειών στο πλαίσιο της έρευνας Best Workplaces™ ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2014. Συνολικά συμμετείχαν 54 εταιρείες από διάφορους κλάδους της αγοράς, οι οποίες στο σύνολό τους απασχολούν 29.620 εργαζόμενους. Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που έλαβαν μέρος στη φετινή έρευνα ανήλθε στους 10.959.