ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G

Οι εργαζόμενοι λένε πως είναι ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον

Βασικά στοιχεία εταιρείας

Σχετικά με στην εταιρεία Συμμετοχές 5G

Η Συμμετοχές 5G Ανώνυμη Εταιρεία, ιδρύθηκε με τον Νόμο 4727/2020 και είναι 100% θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. Αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας είναι η σύσταση και διαχείριση του Επενδυτικού Ταμείου Φαιστός. Το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός έχει ως αποκλειστικό σκοπό τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων ή/και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές, στην Ελλάδα σε κλάδους όπως: μεταφορές (logistics), εφοδιαστική αλυσίδα, μεταποίηση, βιομηχανία, αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας, υγεία, τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης.

Μέγεθος Εταιρείας
10-19 εργαζόμενοι
Τομέας
Other
Μάθετε περισσότερα για ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G

H ζωή στην εταιρεία Συμμετοχές 5G

Kατεβάστε σε ψηφιακή μορφή το αφιέρωμα της εφημερίδας "Η Καθημερινή" με τις 35 εταιρείες της λίστας Best Workplaces™ Hellas 2024

best_workplaces_1920x1080