Eγγραφείτε στο δωρεάν webinar How to get Certified as a Great Place To Work

Εταιρική κουλτούρα – Τι σημαίνει, οφέλη και στρατηγική βελτίωσης

Εταιρική κουλτούρα. Μια φράση που τον τελευταίο καιρό ακούγεται πολύ συχνά. Ένας «όρος»  που μέσω της παρόδου των ετών αλλάζει σημασία. Ευάλωτος στις αλλαγές των διοικήσεων των διαφόρων εταιρειών. Νέος προσδιορισμός  της φράσης με τη δυναμική προσθήκη του  Τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τι ορίζουμε όμως ως «Εταιρική κουλτούρα».  Την Εταιρική κουλτούρα μιας  εταιρείας δημιουργούν οι αξίες της, η στρατηγική της,  η εικόνα που βγάζει προς τα έξω μέσω των εργαζομένων της. Ο τρόπος που συμπεριφέρεται στους εργαζομένους της. Το εργασιακό περιβάλλον. Το σύνολο των ιδεών- των αντιλήψεων. Ο τρόπος που νοιάζεται για τους ανθρώπους της – που περνάει τα μηνύματά της- που αντιλαμβάνεται την κερδοφορία της.

Η εταιρική κουλτούρα εκφράζεται μέσα από τις καθημερινές εργασιακές σχέσεις και πρέπει να τις ορίζει σε όλα τα επίπεδα. Ο εργαζόμενος είναι ο φορέας της και πρέπει να την ενστερνίζεται απόλυτα για να μπορέσει ακούσια να τη μεταδίδει. Ο εργαζόμενος είναι αρωγός της.

Οι εργαζόμενοι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν τους στόχους της Εταιρείας τους. Να είναι συμμέτοχοι στο όραμά της και να μη θεωρούν εαυτούς ως διεκπεραιωτικά όντα. Να αισθάνονται μέρος της, να μεταδίδουν τις αξίες της. Η Εταιρεία είναι ένας ζωντανός οργανισμός που όλα τα όργανά του συνεργάζονται  αρμονικά για να συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του.

Η εταιρεία επικοινωνεί τους στόχους της στους εργαζομένους, τους εντάσσει στην κουλτούρα της. Προάγει την ομαδικότητα σε όλα τα επίπεδα. Παρέχει τη δυνατότητα πρωτοβουλιών. Ορίζει και προάγει τρόπους συμπεριφορών. Ενισχύει την ανθρώπινη εικόνα της. Εντάσσει όλους σε ένα κοινό στόχο προς ένα κοινό όραμα και το ενδυναμώνει. Εξελίσσει τους ανθρώπους της με στόχο την κερδοφορία σε ένα υγιές περιβάλλον.

Τα χαρακτηριστικά μιας υγιούς εταιρικής κουλτούρας εκφράζονται μέσω των εργαζομένων της. οι οποίοι αποτελούν μία συνένωση ανθρώπων με διαφορετικά χαρακτηριστικά αλλά  ταυτόχρονα μέρος ενός συνεκτικού δεσμού. Έχουν κοινές εμπειρίες, λειτουργούν αλληλένδετα. Γνωρίζουν ότι ο τρόπος που σκέφτονται, ο τρόπος που πράττουν επηρεάζει και τους συναδέλφους- συνεργάτες τους. Αντιλαμβάνονται  ότι αποτελούν μέρος ενός συνόλου.

Είναι πολύ σημαντικό για τους εργαζομένους μιας εταιρείας να «επικοινωνούν» τους στόχους της. Να αισθάνονται μέρος ενός οργανισμού που έχει πυρήνα και θεμέλια. Να έχουν τη δυνατότητα πρωτοβουλιών, να λειτουργούν ομαδικά, να συνεργάζονται αρμονικά, να προβάλλουν προς τα έξω μία ανθρώπινη εικόνα εταιρείας.

Στη διαμόρφωση μιας εταιρικής κουλτούρας περισσότερο και από τη διοίκηση μιας εταιρείας καθοριστικό ρόλο παίζει το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού θα αναλάβει μέσα από την εκπαίδευση των εργαζομένων, να δείξει τη «δυναμική» της εταιρείας, να τους κάνει να δουν το όραμα, να ενστερνιστούν τις αξίες της. Θα δείξει το δρόμο για την ενδυνάμωσή της,  θα αντιληφθεί τα μειονεκτήματα και θα τα μετατρέψει σε πλεονεκτήματα. Στην ουσία θα κάνει τον εργαζόμενο συμμέτοχό της. Θα φροντίσει να παράξει εκείνο το συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο θα κάνει τη διαφορά της συγκεκριμένης εταιρείας σε σχέση με τις υπόλοιπες στον κλάδο της. Θα φροντίσει μέσω της αξιολόγησης να προάγει μια μορφή αριστείας η οποία θα κάνει τη διαφορά, αλλά επίσης μέσω της αξιολόγησης θα βρει τα σημεία που ο κάθε εργαζόμενος «υπολείπεται» και μέσω της εκπαίδευσης θα τον εντάξει σε ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για να αναπτυχθεί.

Τα χαρακτηριστικά μιας σημαντικής εταιρικής κουλτούρας είναι εμφανή σε όλα τα επίπεδα. Από τα κέρδη μιας εταιρείας μέχρι τη δημόσια εικόνα της. Οι εργαζόμενοι λειτουργούν ως σύνολο και θέτουν ως προσωπικό στόχο την επίτευξη των αποτελεσμάτων της. Όλες οι βαθμίδες της εταιρείας από την πιο υψηλή ως την πιο χαμηλή προάγουν τον συναγωνισμό, την ομαδικότητα, την αντίληψη όλων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον ότι όλοι είναι πελάτες των οποίων η ευχαρίστηση αποτελεί ανταμοιβή για την εταιρεία.

Πολλά μπορεί να ειπωθούν για την επίτευξη της βελτίωσης της κουλτούρας μιας εταιρείας. Αλλά όλα συνηγορούν ότι θα πρέπει να είναι βασικό μέλημα της χάραξης της στρατηγικής της γιατί τα οφέλη είναι πολλαπλά. Η ηγεσία μιας εταιρείας θα πρέπει να αντιληφθεί τη σημασία της βελτίωσης της  κουλτούρας στο εργασιακό περιβάλλον. Θα πρέπει μέσω του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού να φροντίσει να διαμορφώσει το συγκριτικό πλεονέκτημα που θα κάνει τη διαφορά με τις υπόλοιπες εταιρείες. Θα πρέπει να εμφυσήσει στους εργαζόμενους την ιδέα ότι αποτελούν κύτταρο ενός ζωντανού οργανισμού, το οποίο είναι σημαντικό για την επιβίωσή του. Θα πρέπει να τους δώσει μέσω της εκπαίδευσης, της αξιολόγησης κτλ. εκείνα τα χαρακτηριστικά που είναι αναγκαία για την ενδυνάμωσή τους. Θα πρέπει να τους δώσει οικονομικά κίνητρα που μακροπρόθεσμα και με την κατάλληλη στρατηγική θα αποφέρουν κέρδη στην εταιρεία. Δείτε παραδείγματα και πρακτικές από Ελληνικές επιχειρήσεις για την επίτευξη ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επανεκτιμήσουν τα ταλέντα και τους ανθρώπους τους. Ο νέος ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως επιφυλάσσει μία άλλη συμπεριφορά από τις ηγεσίες των εταιρειών προς τους ανθρώπους τους. Η κερδοφορία και η προσέλκυση ταλέντων δε σκοντάφτει επάνω σε έναν βασικό μισθό.

Η υγιής και συνεκτική εταιρική κουλτούρα αποτελεί μέρος ενός υγιούς οργανισμού. Είναι δεκτική στις αλλαγές και τις συγχωνεύσεις και κάνει τη διαφορά γιατί είναι ουσιαστικό κομμάτι ενός συνόλου. Θα τολμούσε κανείς να πει ότι μόνο η κουλτούρα κάνει τη διαφορά στις εταιρείες και δημιουργεί το συγκριτικό πλεονέκτημα γιατί είναι δύσκολο να αντιγραφεί. Ειδικά στις μέρες μας προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη η οποία αποτελεί πια βασικό κομμάτι για το μέλλον μιας εταιρείας-οργανισμού.

Share For All
Rania Tsinou
Rania Tsinou

Kατεβάστε σε ψηφιακή μορφή το αφιέρωμα της εφημερίδας "Η Καθημερινή" με τις 35 εταιρείες της λίστας Best Workplaces™ Hellas 2024

best_workplaces_1920x1080