Eγγραφείτε στο δωρεάν webinar How to get Certified as a Great Place To Work

Πως θα ενισχύσετε τις σχέσεις εμπιστοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον

Δεν είναι πάντα εύκολο να ελέγχεται το επίπεδο της εμπιστοσύνης μέσα σε έναν οργανισμό, αλλά μπορούν να εφαρμοστούν ποικίλοι και διαφορετικοί τρόποι που προάγουν την εμπιστοσύνη στη δουλειά και στο άμεσο εργασιακό περιβάλλον.

Η διαφάνεια ως προς τις διαδικασίες μπορεί να είναι ένας από αυτούς. Από τη μία πλευρά, αυτό μπορεί να συνεπάγεται ανοιχτές πόρτες γραφείων, όπου τα ανώτερα στελέχη θα λειτουργούν με τρόπο ξεκάθαρο και σαφή. Παράλληλα μπορεί να δημιουργηθεί και ένα εσωτερικό δίκτυo- intranet- όπου τα πάντα θα αναρτώνται εκεί, ώστε να είναι όλοι οι υπάλληλοι ενημερωμένοι, ανεξαρτήτως βαθμίδας. Στην ίδια κατεύθυνση, μπορεί να διεξαχθούν και δημόσιες συνεδρίες ερωτήσεων και απαντήσεων καθώς επίσης και τριμηνιαίες έρευνες αναφορικά με τη διαφάνεια που διέπει την εταιρεία. Τα αποτελέσματα αυτών μπορούν να αποτελέσουν και έναν βρόγχο ανατροφοδότησης με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της αυθεντικότητας του οργανισμού.

Η ανατροφοδότηση αυτή μπορεί να αποτελέσει επίσης και ένα δίαυλο για ανοιχτή και συχνή επικοινωνία μεταξύ των ατόμων. Η ενθάρρυνση του ανοιχτού διαλόγου, η απάντηση με ειλικρίνεια σε ερωτήσεις και ανησυχίες είναι ένα σημαντικό βήμα για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης. Οι εργαζόμενοι που αισθάνονται άνετα να μοιράζονται τις σκέψεις και τις ιδέες τους χωρίς το φόβο των επιπτώσεων είναι και πιο πιθανό να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον. Ο ειλικρινής διάλογος και η εποικοδομητική ανατροφοδότηση βοηθά τα άτομα να εντοπίσουν επίσης τα δυνατά τους σημεία και τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης. Όταν οι διευθυντές ή οι συνάδελφοι παρέχουν ουσιαστική κριτική με υποστηρικτικό τρόπο, αποδεικνύουν ότι ενδιαφέρονται πραγματικά για την ανάπτυξη και την επιτυχία του ατόμου. Αυτό ενισχύει την εμπιστοσύνη, δείχνοντας ότι ο οργανισμός επενδύει και στην επαγγελματική ανέλιξη των εργαζομένων.

Σε ένα τέτοιο κλίμα ανταλλαγής ανατροφοδότησης μπορεί να θεμελιωθεί και μία κουλτούρα συνεργασίας και ομαδικότητας. Η ενθάρρυνση προς αυτή την κατεύθυνση δημιουργεί ευκαιρίες για τους υπαλλήλους να συνεργαστούν σε έργα, ενισχύοντας έτσι την αίσθηση του «ανήκειν». Τα άτομα μπορούν να ευθυγραμμίσουν τις προσδοκίες τους, να αποσαφηνίσουν τους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους και να αντιμετωπίσουν πιθανές κοινές ανησυχίες. Επιπροσθέτως, μπορούν να κατανοήσουν το πως η συνεισφορά τους επηρεάζει και την επιτυχία της ομάδας. Έτσι παράλληλα καθιερώνεται και μία κουλτούρα υπευθυνότητας στον εργασιακό χώρο. Οι εργαζόμενοι μαθαίνουν να έχουν την επίγνωση των πράξεών τους και να αναλαμβάνουν την ευθύνη αυτών, λογοδοτώντας όταν κρίνεται αναγκαίο. Δημιουργείται, επομένως, πρόσφορο έδαφος για συνεργασία και προάγεται η αξιοπιστία εντός της ομάδας.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, επιπλέον, καθίσταται πιο εύκολο στο να αναγνωριστεί αλλά και να επιβραβευτεί η εργασία των υπαλλήλων. Η αναγνώριση και η εκτίμηση επικυρώνουν τις προσπάθειες, τις δεξιότητες και τις συνεισφορές των εργαζομένων. Άρρηκτη σύνδεση υπάρχει και με τη δέσμευση που επιδεικνύουν οι τελευταίοι. Όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι τους εκτιμούν είναι πιο πιθανό να ασχοληθούν με την εργασία τους και να δεσμευτούν για τους στόχους του οργανισμού. Ο σεβασμός, λοιπόν, απέναντι στις προσπάθειές τους, αλλά και το αίσθημα της συμπερίληψης ενισχύει την αξιοπιστία και θέτει τα θεμέλια ενός εργασιακού περιβάλλοντος που αφουγκράζεται τις ανάγκες των υπαλλήλων του. Η εφαρμογή, βέβαια, ενός τέτοιου συστήματος οφείλει να βασίζεται σε σαφή, αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, τα οποία θα εφαρμόζονται με διαφάνεια και συνέπεια από την εργοδοτική πλευρά.

Η συνέπεια αλλά και η ακεραιότητα είναι, τέλος, ζωτικής σημασίας για την κατάκτηση της εμπιστοσύνης. Συνέπεια ως προς τις πράξεις, την επικοινωνία, τη λήψη αποφάσεων αλλά και την ανάπτυξη. Αυτό μεταφράζεται σε μία δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση αλλά και σε εφαρμογή των ίδιων κανόνων και προτύπων για όλους χωρίς ευνοιοκρατία. Ως προς το επικοινωνιακό κομμάτι, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τακτικές ενημερώσεις, με την κοινοποίηση πληροφοριών κατά μήκος της εταιρείας αλλά και με την ευχέρεια και την προθυμία των εργοδοτών να ακούν συχνά τα σχόλια των εργαζομένων. Η σταθερότητα στη λήψη αποφάσεων ενισχύει παράλληλα τόσο το αίσθημα της ασφάλειας όσο και της προστασίας που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Αυτοί μαθαίνουν να κατανοούν την προσέγγιση των εργοδοτών αλλά και να προβλέπουν τον τρόπο με τον οποίο οι τελευταίοι θα ανταποκριθούν σε διάφορες καταστάσεις. Η συνεπής, συνάμα, καθοδήγηση και οι πόροι, με στόχο τη βοήθεια των εργαζομένων ως προς την ανάπτυξη και εξέλιξη των ρόλους τους, προσθέτει έναν ακόμα λόγο που εδραιώνει το αίσθημα της εμπιστοσύνης στο εργασιακό γίγνεσθαι.

Η ουσία, λοιπόν, έγκειται στη δυναμική του εκάστοτε οργανισμού να μπορεί να επιδιώξει την ανάπτυξη και τη διατήρηση υποστηρικτικών και προστατευτικών πολιτικών που ενδυναμώνουν και χτίζουν σχέσεις αλλά και μια κουλτούρα εμπιστοσύνης.

Η εμπιστοσύνη μπορεί να είναι εύθραυστη, αλλά έχει την ικανότητα να χτίζεται με την πάροδο του χρόνου…

Share For All
Aspasia Kontolati
Aspasia Kontolati

MSc in Strategic Human Resources Management & Political Scientist

Kατεβάστε σε ψηφιακή μορφή το αφιέρωμα της εφημερίδας "Η Καθημερινή" με τις 35 εταιρείες της λίστας Best Workplaces™ Hellas 2024

best_workplaces_1920x1080