Διακρίσεις Πιστοποιήσεις και Βραβεύσεις

Πιστοποίηση Great Place to Work®

Η πιστοποίηση την οποία παρέχει το Great Place to Work είναι ιδανική για οργανισμούς που θέλουν να ξεχωρίζουν αμέσως ως εργοδότες επιλογής σε μια ανταγωνιστική αγορά αναζήτησης ταλέντων. Πέραν της πλήρους διερεύνησης και κατανόησης του εργασιακού της περιβάλλοντος η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης, μια επιχείρηση εάν ικανοποιεί τα κριτήρια πιστοποίησης, μπορεί να αρχίσει να προβάλει αυτήν την επιτυχία της αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.

 

Αν αποφασίσετε να συμμετάσχετε στη διαδικασία αξιολόγησης σήμερα, ο οργανισμός σας θα μπορούσε να πιστοποιηθεί ως Great Place to Work® μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες. Μόλις πιστοποιηθείτε, θα σας δοθεί η δυνατότητα χρήσης του σήματος Πιστοποίησης ‘Great Place to Work® Certified’, το οποίο θα σας χαρακτηρίζει ως εργοδότη επιλογής και το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε κάθε εταιρική σας επικοινωνία.

Μια πιστοποιημένη εταιρεία αναγνωρίζεται από τους ενδιαφερόμενους ως μια επιχείρηση η οποία αποδεδειγμένα:

Διαθέτει υψηλής ποιότητας διαδικασίες στη Διαχείριση των Ανθρώπων της

Παρέχει Κίνητρα τους εργαζόμενους και δημιουργεί υψηλό επίπεδο εμπλοκής

Οι Σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και Διοίκησης βασίζονται στην εμπιστοσύνη

Είναι ελκυστική στην αγορά εργασίας και στη προσέλκυση ταλέντων

Οι άνθρωποί της είναι υπερήφανοι για την εταιρεία και το περιβάλλον εργασίας τους

Οι εργαζόμενοι είναι παραγωγικοί, συνεργατικοί και καινοτομούν

Λίστα Best Workplaces

Το Great Place to Work® διεξάγει έρευνες, αξιολογεί και βραβεύει επιχειρήσεις για το εξαιρετικό εργασιακό τους περιβάλλον σε περισσότερες από 60 χώρες σε έξι ηπείρους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών που αφορούν πάνω από 10 εκατομμύρια εργαζομένους ετησίως  σε ολόκληρο τον κόσμο, οι λίστες Best Workplaces αποτελούν την εκτενέστερη και πιο αξιόπιστη έρευνα στον κόσμο σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον, τη Διαχείριση των εργαζομένων και τη σημασία της εμπιστοσύνης στον εργασιακό χώρο.

Η ένταξη στην ετήσια λίστα Best Workplaces αποτελεί την ύψιστη διάκριση μιας εταιρείας και επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό της ως εργοδότη επιλογής. Οι εταιρείες που διακρίνονται στην λίστα Best Workplaces είναι εταιρείες οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί από το Great Place to Work® την προηγούμενη  χρονιά, ή το ελάχιστον καλύπτουν όλα τα κριτήρια που απαιτεί η Πιστοποίηση.

Το σήμα Best Workplaces αποδίδεται στις καλύτερες εταιρείες της Ελληνικής αγοράς και αποδεικνύει όχι μόνο ότι η εταιρεία απαντά στα standards που απαιτεί η διαδικασία Πιστοποίησης, αλλά ότι έχει πρωτεύσει μεταξύ των Πιστοποιημένων εταιρειών.

Στην Ελλάδα κάθε χρόνο διακρίνονται και βραβεύονται  25 Best Workplaces εταιρείες, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους.