Εγγραφείτε για να παρακολουθήσετε το Get Certified Webinar !

Bacardi Greece

Οι εργαζόμενοι λένε πως είναι ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον

Βασικά στοιχεία εταιρείας

Σχετικά με την Bacardi Greece

We are a marketing focused organisation with both consumer marketing teams as well as trade marketing, focusing mostly on the premium On premise universe with direct coverage of top influencer nightlife accounts all over Greece.

Μέγεθος Εταιρείας
10-19 εργαζόμενοι
Τομέας
Retail
Μάθετε περισσότερα για Bacardi Greece

Η ζωή στην Bacardi Greece