Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το Great Place to Work®παρέχει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς πρόσβαση σε θεμελιώδεις αρχές και αποδεδειγμένες βέλτιστες πρακτικές που τους βοηθούν να βελτιώσουν το εργασιακό τους περιβάλλον και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις επιχειρηματικές προκλήσειςτους που αντιμετωπίζουν.

Πλάνο Δράσης

Περνώντας από τα Δεδομένα στη Συστηματική Δράση

Μέσα από τη διοργάνωση workshops, τη βάση μας με τις καλύτερες πρακτικές και τη διοργάνωση ομαδικών συζητήσεων, παρέχουμε το πλαίσιο, τις προτάσεις και τις καλύτερες πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν τους επικεφαλής κάθε επιχείρησης να καταρτίσουν ένα ρεαλιστικό πλάνο βελτίωσης του εργασιακού τους περιβάλλοντος.

Great Place to Work® Training

Αλλάζουμε τη συμπεριφορά των Διευθυντικών Στελεχών

Βοηθούμε ανώτερα και μεσαία στελέχη να χτίσουν μια κουλτούρα εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την καινοτομία και την παραγωγικότητα, χρησιμοποιώντας το μοντέλο μας και διάφορες μελέτες περιπτώσεων. Οι σύμβουλοί μας μπορούν να σας εκπαιδεύσουν ή να σας παρέχουν το υλικό και τη γνώση για να εκπαιδεύσετε μόνοι σας το προσωπικό σας.

  • Giftwork® Training: Βοηθούμε τα διευθυντικά στελέχη να χτίσουν εμπιστοσύνη μέσα από τις καθημερινές τους δραστηριότητες
  • Great Workplace Training: Κατανοήστε τα βασικά στοιχεία του Μοντέλου του Great Place to Work®

Leadership Coaching, Workshops & Group Facilitation

Παρέμβαση Ηγεσίας

Προσαρμόζουμε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα ή διοργανώνουμε στοχευμένες συζητήσεις για συγκεκριμένα θεμάτα, ώστε να εξασφαλίσουμε τα αποτελέσματα που απαιτούνται σύμφωνα με την εταιρική σας κουλτούρα.

Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Υποστήριξη

Αντιμετωπίστε Αποτελεσματικά κάθε είδους Πρόκληση

Χρησιμοποιούμε τη γνώση μας όσον αφορά στις καλύτερες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και τη διαχείριση αλλαγών για να σας κάνουμε εξατομικευμένες προτάσεις και παρεμβάσεις που θα στηρίξουν την επιχείρησή σας στη διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζετε, χτίζοντας ταυτόχρονα μια κουλτούρα εμπιστοσύνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές και τον τρόπο που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες του οργανισμού σας, μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας.

Μαθαίνω και Μοιράζομαι

Το Great Place to Work® προσφέρει μία σειρά υπηρεσιών και εργαλείων, όπως συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι επικεφαλής οργανισμών για να συμπληρώσουν τις δικές τους προσπάθειες για τη δημιουργία εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Συνέδρια και εκδηλώσεις επαγγελματικής δικτύωσης όπου οι επικεφαλής των βραβευμένων εταιρειών μοιράζονται τις καλύτερες πρακτικές τους και τα εργαλεία τους για επίλυση προβλημάτων.
  • Δημοσιεύσεις, reports και διαδικτυακά σεμινάρια που παρέχουν ανάλυση και ιδέες για τα συνήθη ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επικεφαλής εταιρειών κατά τη δημιουργία εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος και
  • Έντυπο υλικό εκπαίδευσης εκπαιδευτών που επιτρέπει στο προσωπικό σας να καταρτίζεται και να οργανώνει ενδοεταιρικά workshops για τη βελτίωση του εργασιακού σας περιβάλλοντος.

Οι βραβευμένες εταιρείες μοιράζονται μαζί μας τις καλύτερες πρακτικές τους και είναι τιμή μας να διαφημίζουμε την επιτυχία του εργασιακού τους περιβάλλοντος.